Vitajte na stránkach občianského združenia SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA

 

 

Ospravedlňujeme sa, momentálne pracujeme na aktualizácii údajov stránky !

 

 

Možno sa pýtate, kedy, kde a ako naša skupina vznikla. Vznikli sme v roku 2011. Oficiálne naše stanovy Ministerstvo vnútra zaregistrovalo 30. 06. 2011. Pôsobíme hlavne na Spiši, kde sokoliarstvo nie je veľmi rozšírené.

Poslaním nášho občianského združenia je podpora environmentálnej výchovy deti a mládeže, rozvíjanie svetových kultúrnych tradícií, zachovanie sokoliarstva ako starovekého remesla v spojení s aktivitami podporujúcimi cestovný ruch. Ďalej aktivity súvisiace s prevenciou drogových a iných závislosti, s podporou talentovaných detí.

 

Ciele OZ:

-         rozvíjanie tradícii sokoliarstva ako svetového dedičstva UNESCO

-         organizovanie ukážok sokoliarstva a výcviku dravých vtákov pre verejnosť

-         organizovanie seminárov, prednášok a besied na tému sokoliarstva

-         organizovanie táborov mladých sokoliarov

-         výroba pomôcok na sokoliarstvo

-         zabezpečovanie ochrany kultúrnych pamiatok, lesných a poľnohospodárskych plodín, letísk a mestských aglomerácii pomocou loveckých dravcov

-         zabezpečovanie odchytu mestských populácii holubov , havranov a kaviek

-         ukážky výcviku poľovných psov a organizovanie kynologických podujatí

 

 

V polovici júla sme otvorili Sokoliarsky dvor pod Belianskou jaskyňou v Tatranskej Kotline. Predvádzame tu ukážky sokoliarskeho výcviku dravých vtákov. Momentálne na našom Sokoliarskom dvore máte možnosť uvidieť lietať plamienku driemavú, sokola rároha, kríženca sokola rároha a sokola loveckého, myšiaka hôrneho, kaňura okrúhlochvostého, krkavca čierneho a výra skalného. Momentálne máme vo výcviku sokola myšiara a orla stepného. Verím, že sa každému návštevníkovi nášho dvora vystúpenie zapáči.

Nájdete nás na adrese: Budovateľská 21, Stará Ľubovňa

Novinky

Napíšte nám!

21.07.2011 13:23
Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše...

Vitajte na našej novej web stránke

21.07.2011 13:22
Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej nájdete okrem obvyklého zoznamu služieb aj...